Layout - default_page_home

Knižnica

Detail knižky

Anglicko - slovenský a slovensko - anglický slovník

Mária Piťová

Tento anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník obsahuje približne 35 000 hesiel slovnej zásoby, s cieľom pomôcť používateľovi pri čítaní anglických textov, prekladaní textu z angličtiny do slovenčiny a naopak. Okrem výrazov potrebných pre bežnú spoločenskú komunikáciu, slovník ponúka aj termíny zo spoločenských a prírodných vied, výpočtovej techniky, filozofie a iných vedných odborov. V časti anglicko-slovenskej ako aj slovensko-anglickej sú heslá zoradené v abecednom poriadku. Výslovnosť sa uvádza v hranatých zátvorkách. Slovník je doplnený zoznamom použitých skratiek.

Učebnice a slovníky

0.00

kreditov

Dostupné ihneď