Layout - default_page_home

Knižný blog

Koľko stromov je potrebných na výrobu jednej knihy?

Na vyrobenie jednej knihy, ktorá ma 700 strán je potrebných 0.084 stromu. Z jedného stromu je možné v priemere vyrobiť 8,300 strán papiera o veľkosti A4, čo zodpovedá zhruba 11-tím knihám.

Každoročne sa vo svete vyrúbe viac, ako 15 miliárd stromov a mnoho z nich sa použije na výrobu papiera, z ktorého sa okrem iného vyrábajú aj knihy.

Asi 80% kníh, ktoré si ľudia kupujú, po prečítaní stratí hodnotu, pretože skončia založené v poličke a stáva sa z nich viacmenej dekorácia. V horších prípadoch skončia v koši (nechápem, ako môže niekto vyhodiť knihu, ale je to realita). Ostatných 20% kníh sú tie šťastnejšie knihy, ktoré v sebe ukrývajú reálnu hodnotu v podobe vedomostí či nostalgie.

Tieto čísla hovoria za všetko. Požičiavaním kníh alebo predajom už prečítaných kníh, môžeme zredukovať množstvo odpadu, ktorý sa vyprodukuje vytvorením väčšieho množstva kníh, ako je v skutočnosti potrebné. Znížením počtu stromov vyrúbaných na knihy tak pomáhame znižovať globálne otepľovanie. Okrem iného tiež znížime náklady na rezanie a spracovanie stromov, spálime menej paliva, respektíve znížime environmentálnu záťaž, ktorá vzniká pri samotnej výrobe papiera.

My v Túlavých knižkách vnímame aj tento environmentálny rozmer a sme veľmi radi, že spolu s našimi knihomoľmi môžeme prispieť k zmierneniu škodlivého efektu, ktorý má výroba papiera a kníh na životné prostredie. Vďaka požičiavaniu kníh a predaju prečítaných kníh vieme každoročne ušetriť stovky stromov.

Pridaj sa do komunity knihomoľov.

Staň sa súčasťou komunity knihomoľov, ktorí si požičiavajú knihy alebo s čítanými knihami vzájomne obchodujú. Šetri životné prostredie a peniažky.
Pridaj sa teraz.